Opbrengst Rommelmarkt Koninginnedag

Rachel Hartemink, Julia Regelink en Sarah Moerdijk hebben spontaan aangeboden om op de rommelmarkt op 30 april spullen te verkopen voor ons project, de opbrengst was : € 101,36

rommelmarkt

Overhandigen van de cheque door Julia Regelink en Rachel Hartemink aan Sylvester Bhatti.


 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20