Giften en Donaties

 

 
 • 18 juni 2013 -  Marathon Spinning 1ste en 2de klas  Christelijk College Nassau-Veluwe uit Harderwijk  € 465
 • 31 december 2012 - gift  J.R.V. € 200
 • december 2012 - Univé € 1500 voor de aanschaf van een couveuse en met bijbehorende apparatuur
 • december 2012 - Soroptimisten  € 500 voor familieplanning
 • december 2012 - diaconie GKV Dronten-Zuid  de Lichtboei € 500 
 • december 2012 - gift B.T €50
 • december 2012 - gift  L.S-M € 50
 • 9 november 2012 - gift L.S.  € 35
 • 7 november 2012 - gift  Kreativo €175
 • 21 oktober 2012 Collecte PKN-Kerk Dronten € 731.05 = uiteindelijk € 801 geworden  
 •       bijeengebracht door leerlingen van Greijdanus Zwolle € 338,55
 •       april 2012 - gift-  A.G. € 15
 •       april 2012 - gift- G.W. € 15
 •       april 2012 - gift- J.M. € 100
 •       april 2012 - gift- K.S. € 25
 •   4  januari 2012 - gift Wereldwinkel €250
 • 30 december 2011 - gift V. €  50
 • 28 december 2011 - gift A. € 100
 • 27 december 2011 - gift S. € 150
 • 27 december 2011 - gift K. € 20 
 • 24 december 2011 - gift B. € 10
 • 7   december 2011 - gift K. €  50
 • 5   december 2011 - gift V. € 10
 • 15 december 2011 - gift Mevr. J.V. € 50
 • 10 december 2011 - gift  N.N. € 800
 • 10 november 2011 - gift R. € 65
 • 1 november 2011 - verkoop en giften op informatieavond € 66.53
 •  

 • 1 november 2011 - gift G. € 25
 • 1 november 2011 - gift G. € 10
 • 1 november 2011 - gift R. € 25
 • augustus 2011 - Collecte PKN Kerk te Enter € 482
 • 21 augustus 2011 - Jaarlijkse collecte PKN Kerk te Dronten. € 567,57
 • 13 augustus 2011 - verkoop produkten tijdens meerpaaldagen. € 38
 • 24 juni 2011 - gift M. € 50
 • 22 juni 2011 - Cultuurfestival Meerpaal op 18 juni 2011 € 70 Stichting "Kreativo"stond met een informatiestand op dit festival.
 • 8 juni 2011 - gift K. €15
 • 6 juni 2011 - Vrijz. Gel. Gemeenschap € 49,14
 • 1 juni 2011 - gift B. € 75
 • 31 mei 2011 - gift R. € 25
 • 9 mei 2011 - opbrengst giftenbus € 40
 • 2 mei 2011 - gift S.€ 100
 • 1 mei 2011 - collecte oec. Jongerenviering € 41,55
 • 30 april 2011 - Rachel Hartemink, Julia Regelink en Sarah Moerdijk - €101.36
 • 3 april 2011 - gift €18 (geef gratis)
 • 15 maart 2011 - Odd Fellows € 500
 • 1 maart 2011- gift B. € 10
 • 1 maart 2011 - Protestantse Gemeente € 217.80 (de kerk draait door)
 • 28 febr 2011 - opbrengst Meerpaal Feest € 415
 • 21 februari 2011 - De Shelter € 380,23
 • 3 februari 2011 - gift € 25
 • 31 januari 2011 - gift € 25
 • 28 januari 2011 - gift € 25
 • 28 januari 2011 - gift € 500
 • 29 december 2010 - donatie € 50
 • 29 december 2010 - gift € 500
 • 29 december 2010 - gift Pakistan € 50
 • 29 december 2010 - Ver. voor prot. Chr. Pri(mair onderwijs) actie Pakistan basisschool "de Branding" Swifterbant € 201,51
 • 29 december 2010 - gift fam. € 100
 • 16 december 2010 - donatie € 200
 • 15 december 2010 - diaconie Herv. Gemeente Ermelo € 500
 • 14 december 2010 - gift deken € 30
 • 12 december 2010 - Hierbij het stukje dat in het kerkblad van de PKN is geplaatst deze week;
  De mensen uit “Khaliq Nagar” Pakistan, bedanken u……..
  De collecte op zondag 29 november jl. heeft het prachtige bedrag van € 775,61 opgebracht.
  Hiermee kan stichting “The Saviour’s Welfare”weer veel doen, temeer daar het nog net verdubbeld wordt door Impulsis (een samenwerkingsverband van KerkinActie, ICCO en Educans). Het multifunctionele wijkgebouw is bijna een jaar in gebruik. s’Zondags wordt er een kerkdienst gehouden, door de week worden er naailessen gegeven waarvoor wij 6 naaimachines hebben aangeschaft en er gaan nu 100 kinderen naar school. Er zijn 4 goed opgeleide leerkrachten aangetrokken.
  Al met al boven verwachting dat dit allemaal gerealiseerd kon worden.
  Verder wil de stichting al die mensen bedanken die gedoneerd hebben voor noodhulp van de watersnoodramp in Pakistan. Onze voorzitter Sylvester Bhatti is 7 weken daar geweest. Hij ging met een arts, een verpleegkundige en enkele vrijwilligers naar dorpen waar helemaal niemand hulp kwam brengen. Ze hebben dankzij uw steun 6000 mensen kunnen helpen met medicijnen en voedselpakketten. De actie bracht ruim € 11.000.- op in zo’n korte tijd.
  Aanstaande Kerst gaan we weer zoals elk jaar, geld sturen voor Kerstpakketten. We willen ook een dorp in de buurt van ons project helpen met dekens en voedselpakketten. In dit dorp wonen alleen Christenen die het de laatste tijd erg moeilijk hebben. Ze zitten daar in tenten vanwege de watersnood en het is daar s’winters erg koud. Bovendien worden ze erg gediscrimineerd. De noodhulp is uiteraard uitgedeeld aan alle mensen ongeacht ras of geloof.
  Mocht u het fijn vinden om nog een keer te doneren voor een deken bijvoorbeeld (kosten € 15.- per deken) dan kunt u dat altijd overmaken op banknummer 123921317 o.v.v. deken. Zie ook onze website: www.wijkgebouw.nl .
  Nogmaals heel erg bedankt voor uw steun aan ons project. Namens The Saviour’s Welfare” Betty Schouwenaar, secretaris.
 • 10 december 2010- gift Enter helpt Pakistan € 100
 • 10 december 2010- gift dekens € 30
 • 08 december 2010- gift € 50
 • 06 december 2010- gift schoolontbijt € 150
 • 06 december 2010- gift de "Schakel" € 5050
 • 03 december 2010 - We hebben op de bestuursvergadering besloten kerstpakketten te geven aan mensen uit Khaliq Nagar en aan een dorp waar nog steeds mensen in tenten wonen vanwege de watersnood, 50 km buiten Lahore.
 • 18 november 2010 - Gisteravond een heel goede avond gehad in de Lichtboei. Er waren plm. 100 mensen in de kerkzaal. We hadden nog producten meegenomen ter verkoop. Voor plm. €240.- verkocht. Sylvester had een prachtige powerpointpresentatie gemaakt en heeft over de noodhulp gesproken. Na de pauze heb ik (Betty Schouwenaar) iets over de stichting verteld en ons wijkgebouw en over ons plan om kinderen van ons project te adopteren voor een maaltijd voor iedere dag. Er hebben 4 mensen een kind geadopteerd, we hadden de door Sylvester destijds gemaakte documenten met pasfoto meegenomen. dus dat is ook alweer 4 keer €120.- per jaar voor 4 kinderen. We gaan dit verder uitbouwen. Het begin is er.
  Verder een cheque van €15.- en nog een mevrouw maakt €25.- over.
 • 09 november 2010 - Er is een gift ontvangen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland van € 227,50 (opbrengst collecte).
 • 09 november 2010 - Van pc.school "De Branding" kreeg ik ( Betty Schouwenaar) de vraag om een stukje voor de schoolkrant te schrijven over ons project. Deze kinderen zijn nu bezig met schoenen (goede) in te zamelen, er staan al een heleboel bij ons in de garage.
 • 30 oktober 2010- GVK Dronten Zuid € 1000
 • 30 oktober 2010- Geref. Kerk Balkbrug € 773,52
 • 30 oktober 2010- GVK Dronten Noord € 1213.45
 • 30 oktober 2010- CGK Dronten € 265
 •  

   

  Laatst aangepast op donderdag, 27 juni 2013 21:47
   

  Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

  Webdisign H.L.& J.R.

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20