Geschiedenis van de Stichting

2006: een concrete vraag
Sylvester Bhatti en zijn vrouw Sabina Joseph zijn oorspronkelijk afkomstig uit Pakistan. Sylvester heeft contacten in de sloppenwijk Khaliq Nagar. Deze wijk ligt in de miljoenenstad Lahore, in het Noord-Oosten Pakistan.

Uit deze sloppenwijk kwam medio 2005 de vraag om Nederlandse ondersteuning van diverse activiteiten van de plaatselijke bevolking aldaar. Deze activiteiten werden geïnitieerd door gemeenteleden van de christelijke gemeente 'The Saviour's church' in de genoemde wijk. Bij monde van de predikant van deze gemeente kwam via Sylvester Bhatti en Sabina Joseph het verzoek om financiële steun bij een voedselactie ten bate van de zeer arme bewoners van deze wijk. Later kwamen er meerdere verzoeken voor meerdere projecten. Sylvester en Sabina besloten dat zij op meer structurele manier deze oud-landgenoten wilden helpen. Daartoe werd in juni 2006 stichting 'The Saviour's Welfare' opgericht De naam werd gekozen naar analogie van de naam van de counterpart. Aanvankelijk wordt er gestart met drie bestuursleden. Naast Sylvester en Sabina is Betty Schouwenaar de pionier van de stichting. 

De stichting zal zich profileren als Non-Governmental Organisation (NGO). Op deze manier kunnen de zeer behoeftige inwoners van sloppenwijken in Pakistan op diverse manieren worden ondersteund. De stichting richt zich dus op educatie en ontwikkelingssamenwerking, zonder onderscheid naar taal, ras, geaardheid of religie.

2007: onderzoek en grondleggen
In 2007 zoeken Sylvester en Sabina nieuwe bestuursleden voor het uitbreidende werk. Het jonge echtpaar Arjan en Dorothée Berensen worden bereid gevonden om mee te helpen bij het werk van de stichting. In dit jaar wordt er een aantal malen noodhulp verleent aan bewoners van de sloppenwijk Khaliq Nagar. Bij de bestuursleden groeit ondertussen de behoefte om op nog structurelere wijze hulp te gaan verlenen. Het idee ontstaat om een multi-functioneel wijkcentrum te gaan bouwen dat als 'een nieuw hart' voor de sloppenwijk Khaliq Nagar moet gaan dienen. Advies wordt ingewonnen en ideeën besproken. Met het 'adventsbenefietconcert' presenteert de stichting zich voor het eerst aan het grote publiek.

2008: concrete plannen
In 2008 neemt het werk binnen de stichting toe. De plaatselijke en regionale bekendheid groeit duidelijk. Het bestuur wordt bovendien uitgebreid met bestuurslid Roelof Siepel, die als penningmeester de stichting helpt bij haar financiën. Ondertussen ontstaan er ondermeer contacten met stichting AFOS/De Naaste Veraf, wat onder meer resulteert in een spectaculaire actie onder basisschoolleerlingen in geheel Flevoland.


De stichting zoekt contact met het Flevolands Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. Aldaar wordt duidelijk dat de stichting goede kans maakt op subsidies van grotere samenwerkingspartners. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het nodig om een 'projectplan' te schrijven. Dat gebeurt in 2008. Verder wordt er druk gespaard voor het te bouwen wijkgebouw. Veel spontane toezeggingen en acties volgen, en de stichting besluit in de loop van 2008 definitief dat zij in 2009 een wijkgebouw wil bouwen in Khaliq Nagar in Lahore, Pakistan.

2009: tastbare resultaten
2009 werd het jaar van de eerste tastbare resultaten. Dit jaar is ons eerste wijkgebouw in Lahore gebouwd! Dankzij de steun van samenwerkingspartner Impulsis werd er €35.000 verdubbeld! Door bezuinigingen van de Nederlandse overheid en verscherpte regels mag Impulsis in de toekomst slechts voor een beperkt aantal landen verdubbeling toekennen. In 2010 zouden we dus projectaanvragen bij andere organisaties moeten indienen, in de hoop dat we ook voor de toekomst weer een verdubbelaar vinden voor alle gelden die door de stichting verzameld worden.

 

In februari 2009 was de stichting aanwezig bij het Art-Festival te Dronten, wat (na verdubbeling door Impulsis) 5000 euro opbrengt. Ook Christelijke Hogeschool Dronten besloot mee te werkendoor de Biggenactie in september 2009 voor het stichtingswerk te bestemmen. 220 eerstejaars studenten werden in hun introductieweek als 'big' geveild om klusjes bij andere mensen te gaan doen voor het goede doel. Ook dit bracht na verdubbeling het prachtige bedrag van 5000 euro op!

Het bestuur werd dit jaar worden uitgebreid met nog eens één leden, mevrouw Jeanet Rijpma - Leutscher. Per 1 juni nam Arjan Berensen afscheid van het bestuur. Daarnaast is er het plan om een 'actiecomité' in het leven te roepen. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die de stichting op flexibele basis meehelpen bij acties.


Op een stuk grond van 180 vierkante meter, dat door de stichting in april 2009 werd aangekocht, zal vanaf september 2009 het wijkgebouw worden gebouwd. Per 1 september 2009 treden er twee docenten bij de Pakistaanse counterpart in dienst. Het eerste project van de stichting krijgt langzaam maar zeker vorm.
Bestuursvoorzitter Sylvester Bhatti reisde in april 2009 en september 2009 af naar Lahore om projecten te begeleiden. Behalve voor het project in Lahore reisde hij ook af naar vluchtelingenkampen in Mardan en de Swatvallei om 1000 families van voedsel, schoon drinkwater en dekens te voorzien.

 

In augustus 2009 werd voor het tweede jaar de huis-aan-huis-collecte gehouden in Dronten. Tachtig collectanten hielpen mee bij de inzameling in Dronten en Ketelhaven. Het bracht een prachtig bedrag van 4200 euro op! Inwonders van de Gemeente Dronten bedankt voor jullie gaven!

 

2010: wijkgebouw in gebruik!
In januari 2010 werd het wijkgebouw in gebruik genomen. Het was nog niet helemaal af, maar in het kale gebouw kwamen er 50 leerlingen samen onder de hoede van 2 docenten. Eind maart vertrok bestuurslid Sabina Joseph voor een periode van drie weken naar Lahore om te kijken hoe ver de bouw gevorderd was en educatieve ondersteuning te bieden aan de docenten. Omdat zij vroeger in Pakistan eigenaar van een Primary School was, waren de docenten erg blij met de ondersteuning. Ook konden er nu uniformen en andere schoolspullen gekocht worden.

In april 2010 volgde goedkeuring van Impulsis van een tweede projectaanvraag. Het gebouw wordt afgebouwd, gestuct, geverfd, krijgt ramen en bovenal goed schoolmateriaal. Ook worden er twee extra docenten aangesteld, waaronder een hoofddocent met een hogere opleiding. In augustus 2010 start de school weer, maar door de watersnood moeten alle scholen van overheidswege gesloten worden om verspreiding van ziekten via openbare gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Op dat moment zijn er 100 leerlingen.  De enorme watersnood treft ook de arme mensen in Lahore. De zijrivier van de bekende Indus (die van India naar Karcachi stroomt) treedt buiten haar voegen. Dorpen om Lahore heen zijn al getroffen.

Naast het langetermijnopbouwwerk hebben we meer geld verzameld voor noodhulp in de regio van Lahore. Via de juiste contactpersonen, die zich graag vrijwillig inzetten voor hun naasten, hebben we getroffen families snel geholpen aan voedsel, schoon drinkwater en basismedicijnen. 
 
Terug

Laatst aangepast op woensdag, 25 mei 2016 08:16
 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20