Samenwerkingspartners


Stichting The Saviour's Welfare is een kleinschalige stichting die juist door deze kleinschaligheid op een effectieve manier hulp kan verlenen. Toch werkt de stichting niet "op eigen houtje". We maken deel uit van een netwerk waarin we met veel partners samenwerken.

Dit zijn ondermeer:

wildeganzen           

 Wilde Ganzen gaf als samenwerkingspartner een kwaliteitsimpuls aan onze projecten  door ondersteuning van extra naaimachines, de inrichting van de verloskamer, aanschaf ambulance en het realiseren van de schoolbibliotheek.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Impulsis

 

Impulsis is het gezamenlijke loket van Edukans, ICCO en Kerk in Actie voor particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden. Impulsis biedt niet alleen financiële steun, maar ook vooral advies, expertise, een (inter-)nationaal netwerk en trainingen voor haar partners. Impulsis verdubbelt al onze inkomsten met 100%. Tevens maakt onze stichting deel uit van het 'netwerk Onderwijs' van Impulsis.

 


 

Stichting Max Maakt Mogelijk

Vanaf het najaar van 2010 maakt MAX mogeliijk dat er in Khaliq Nagar in Lahore naast het multifunctionele wijkgebouw een MAX Health & Oldfellowshipcentre wordt gebouwd! Gratis basis gezondheidzorg voor ouderen, een apotheek, een gaarkeuken en een ontmoetingszaal voor ouderen en een (warmwater) douchegelegenheid, zodat ouderen ook in de koude winter zich kunnen wassen. Op deze manier worden veel ziekten voorkomen. Omdat dit project naast het multifunctionele wijkgebouw komt zal er ook regelmatig uitwisseling zijn tussen de kinderen en de ouderen. Ouderen die niet kunnen lezen worden dan voorgelezen door hun kleinkinderen!

 

 

 

 

 

 


 

  

 

Stichting AFOS/De Naaste Veraf

 


In 2008 werkte de stichting samen met Afos/De Naaste Veraf. Deze Flevolandse stichting stimuleert de bewustwording op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, houdt acties en voorlichtingsbijeenkomsten en verleent steun aan kleinschalige en concrete projecten in ontwikkelingslanden in Afrika. Stichting AFOS/ De Naaste Veraf gaf ook een grote gift van ruim 6000 euro voor het wijkgebouw!

 

 


 

Stichting Kreativo

 

In 2009 verkocht Stichting Kreativo kaarten ten bate van het werk van Stichting The Saviour's Welfare in de openbare bibliotheek van Dronten. Dit bracht maar liefst 750 euro op!

 

 

 

 

 

 

Stichting Youbedo.com (Goede Doelen Webwinkel)

YouBeDo is een webwinkel met onder meer een compleet assortiment van 80.000 boektitels. Dat is niet uniek. Het bijzondere schuilt in het feit dat de klant van elke aankoop bij YouBeDo tien procent van het aankoopbedrag moet doneren aan een goed doel maar dat hem dat niets extra's kost. Zo kunt u de boeken kopen die u toch al nodig had, maar daarbij gaat 10% van uw aankoopbedrag rechtstreeks naar ons project.  

 


Stichting GeefGratis

Sinds een aantal jaren werken we samen met Stichting GeefGratis. Deze stichting regelt voor ons een aantal manieren van betalen, onder meer via incasso en creditcard. Zij kunnen dit tegen verlaagde kosten voor ons doen.

 

 


 

Andere partners

In het verleden is de stichting één of meerdere malen op praktische wijze (door giften in natura) geholpen door de volgende bedrijven en instellingen, die wij daarvoor uiteraard zeer dankbaar zijn:


- Nederlands Gereformeerde Kerk Dronten
- Christelijke Gereformeerde Kerk Dronten
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Dronten
- Protestantse Gemeente Dronten
- Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Dronten
- Protestantse Gemeente Biddinghuizen
- Hervormde Diaconie Kampen
- Protestanse Kerk Enter
- Basisschool op Urk
- Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten
- Flevopost
- Omroep Flevoland
- Wilmaco Dronten
- Rabobank Flevoland
- M.R. de Wilde de Ligny van Flevium Notariaat Dronten

Terug

 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20