De collecte in de PKN Kerk Dronten op 21 oktober 2012 heeft het mooie bedrag van € 731,05 opgebracht. 
Daar kunnen misschien wel 2 elec.naaimachines (professionele) van gekocht worden. 

 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20