Overhandigen van de cheque van de Trekkersdiensten Staverden

 

Overhandigen van de cheque van € 7900 door het bestuur van de Trekkersdiensten Staverden

3de van links de heer E. van den Broek, geheel rechts mevrouw B. H. Schuur- Bouwers, op de voorgrond mevrouw J. Heining en de heer A. Bouwers (niet op de foto), overhandigen de cheque van € 7900 aan de Saviour's Welfare. Een heel mooi resultaat.

De Stichting Trekkerdiensten Staverden heeft ten doel om gedurende de zomermaanden 10 weken achtereen diensten te verzorgen, bij goed weer in de openlucht (al 60 jaar lang). De collectes en verkregen gelden worden ieder jaar aan een ander project toebedeeld. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bieden van een plaats waar mensen, juist wanneer men onderweg is, zich thuisvoelen. Waarbij het Christelijk geloof als fundament dient en ondersteuning te bieden aan organisaties die vanuit een Christelijke overtuiging daar waar nodig steun te bieden aan mensen en/of instellingen.


 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20