Informatieavond over het MAX-huis en de School

013aaa

Opening van de bijeenkomst door onze penningmeester Roelof Siepel, zie voor meer foto's klik hier


De Flevopost 25 oktober 2011 door R. Posthumus

Dronten - Sylvester Bhatti van de stichting The Saviour's Welfare is inmiddels ruim twee maanden terug uit Pakistan, waar hij ondermeer het Max House bezocht. In de Lichtboei aan de Boeg 37 verzorgt hij dinsdag 1 november een avond voor belangstellenden en donateurs, aanvang 20.00 uur. Middels een powerpoint presentatie laat hij de bereikte resultaten voor het schoolgebouw en het Max huis zien.

Sylvester is een paar weken na zijn terugkeer nog zienderogen onder de indruk. Het is mooi wat er bereikt is, maar er is nog zoveel meer te doen. De gelden die gegeven zijn voor de opvang van ouderen in Lahore worden bijzonder goed ingezet, zo'n honderd oude mensen, zeg maar vaste bezoekers, krijgen nu twee keer per week een warme maaltijd en ze mogen twee keer per week douchen met warm water. Bovendien is er altijd verstrekking van medicijnen en drie keer per week is er een huisarts aanwezig. Anders is er geen of onbetaalbare hulp. De ouderen leven er vaak letterlijk op straat.

En dan is er een dagelijkse ontmoetingsgelegenheid met televisie in de grote zaal, en ook spelletjes heel belangrijk. Er is helaas nog geen slaapgelegenheid, daar is nog geen geld voor. Er zijn voor veel ouderen geen sociale voorzieningen, ze zijn afhankelijk van de kinderen of het eigen gezin. Ouderen worden er veel genegeerd. Ons werk is nu beperkt tot een honderdtal ouderen, de beperkingen zijn vooral het gebouw en de kosten. De deelnemers zijn door lokale 'leiders' uitgezocht en komen uit de directe omgeving. Stichting 'The Saviour's Welfare' is opgericht door Drontenaren.

'Ambassadeur' is Sylvester Bhatti geboren in Pakistan, sinds 2004 woonachtig in Dronten. Sylvester verbleef zes weken in Lahore die vooral werden besteed aan het inrichten van gebouwen en begeleiding van het project. De resultaten zijn te zien op www.wijkgebouw.nl. Om de hulp uit te breiden en het project bekender te maken verzorgt de stichting onder meer fairs, lezingen en acties.

Bron: De Flevopost


 

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20