NOODHULP- ACTIE SLACHTOFFERS BOMAANSLAG LAHORE

Drontense stichting The Saviour’s Welfare vraagt om gebed en financiële steun

Het zal u en jou vast niet ontgaan zijn. Op Eerste Paasdag was er in Pakistan in Lahore een bomaanslag waarbij 72 mensen om het leven kwamen, waarvan 29 kinderen en ook ruim 300 mensen gewond raakten.
De aan Taliban-verwante organisatie bevestigde dat het een doelbewuste aanslag tegen christenen was. Zij wisten dat de arme christen na de Paasvieringen vaak samenkomen in parkjes om na te praten over het Paasfeest. Ze zijn arm en een openbaar park met speeltoestellen is de enige mogelijkheid tot wat ontspanning voor de kinderen. De mensen waren juist opgelucht dat de Eerste Paasdag in de kerken zonder incidenten was verlopen.
Ook deze vier prachtige tieners uit 'onze' gemeente, The Saviour's Church kwamen om het leven. Getallen krijgen dan ineens een gezicht en een naam:  Suman, Arooj, Salamat en Janaid (v.l.n.r.). Hoe verdrietig voor deze families en kerken om deze mooie jonge mensen te moeten missen! 

In 2006 werd in Dronten stichting The Saviour’s Welfare opgericht. In 2011 werd dankzij hulp van vele Drontenaren, kerken, stichting AFOS en ook Edukans  in een Pakistaanse sloppenwijk in Lahore (Khaliq Nagar) een multifunctioneel wijkgebouw gerealiseerd (school, kerk en naaicentrum voor werkgelegenheid). Inmiddels krijgen daardoor 120 kinderen al 5 jaar lang onderwijs i.p.v. dat zij in de kinderarbeid werkzaam moeten zijn.  In 2012 er tegenover door MAX Maakt Mogelijk het MAX Health & Oldfellowship, een gezondheidscentrum en ontmoetingsplek voor ouderen. De veiligheidssituatie is afgelopen jaren verslechterd in maart 2015 werden ook al 3 naburige kerken getroffen door een bomaanslag. De angst onder de mensen is groot.

Op dit moment kloppen velen van de 300 gewonden aan om medische hulp bij het MAX Health centre van stichting The Saviour's Welfare. Na een korte behandeling op spoedeisende hulp worden de arme patiënten namelijk veelal te vroeg ontslagen uit de (slechte) overheidsziekenhuizen. We willen hen graag goede medische zorg bieden, zolang ze die nodig hebben. Daarvoor is (in eerste instantie) 10.000 euro nodig voor 300 mensen. Voor meer info kunt u contact opnemen zodat wij u een nader uitgewerkt en 9 pagina's tellend projectplan kunnen toesturen als u wil meehelpen aan deze actie. 
Wie helpt het stichting The Saviour's Welfare mogelijk te maken om deze mensen niet naar huis te hoeven sturen, maar de zorg te bieden die ze zo nodig hebben?

NL82 RABO 0123 9213 17 t.n.v. Stichting The Saviour's Welfare
i.v.m. aftrekbaarheid van grotere giften kunt u uw gift ook overmaken via:
NL93 RABO 0348191715 t.n.v. Diaconie Dronten Noord  ovv Gift Noodhulp Pakistan 2016

Laatst aangepast op dinsdag, 05 april 2016 08:42
 

Foto's Kerstfeest 2015 klik hier

 


 

 


Boeken uitdelen op school 2015, voor foto's klik hier

 


 

Kerk 2015, voor foto's klik hier

 


 

Schoolreisje 2015 voor foto's klik hier

 

 


 

 

 
HULPACTIE NA BOMAANSLAGEN LAHORE

 

Afgelopen zondag, 15 maart 2015, werden Christenen in de Pakistaanse stad Lahore opgeschrikt door een dubbele bomaanslag op een protestantse en een Rooms-Katholieke kerk. Daarbij kwamen tot nu toe 21 mensen om het leven. Ook raakten 78 mensen zwaargewond. Bij een derde kerk kon een aanslag net op tijd afgewend worden. Door de politie werd tegen de omstanders gezegd dat ook ‘onze' kerk in Khaliq Nagar, die slechts op 1000 meter afstand van de getroffen kerken ligt, een mogelijk vierde doelwit zou zijn geworden. Gelukkig was dat niet het geval, maar de angst bij de mensen in de christelijke wijken Youhannabad en Khaliq Nagar is groot. 
Stichting The Saviour's Welfare organiseert een hulpactie in dit gebied. Medische zorg, aanvulling van de voorraad voor in de apotheek en stevige hekwerken met detectiepoorten zijn noodzakelijk om als gezondheidscentrum zo spoedig mogelijk weer operationeel te kunnen en mogen zijn. Ook willen we getroffen families - bij voldoende giften - steunen en bemoedigen, ook heel praktisch door een pakket met eerste levensbehoeften. Helpt u ons mee om dit te realiseren? Voor elke gift, hoe klein of groot ook, zijn we u heel erg dankbaar! U kunt uw gift overmaken via: IBAN rekeningnummer: NL82RABO0123.921.317 t.n.v. Stichting The Saviour's Welfare (Dronten), of natuurlijk via onze online betaalmodule. https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=1615 
 
Alvast bedankt!   Dorothee.  Lees hier meer.

 

 

 
Kerstviering 2014

 

                                               Voor meer foto's klik hier

 


 
Collecte Protestantse Kerk

 


 

 

De huis aan huis collecte in de week 28 van 2014

 heeft het mooie bedrag van €1944 opgebracht

 


 

 
De collecte in de PKN Kerk Dronten op 21 oktober 2012 heeft het mooie bedrag van € 731,05 opgebracht. 
Daar kunnen misschien wel 2 elec.naaimachines (professionele) van gekocht worden. 

 

TV-uitzending Max Maakt Mogelijk

Helpt u ook mee? ~ Bankrekeningnummer NL 82 RABO 123 921 317, Dronten ~ Stichting The Saviour's Welfare

Webdisign H.L.& J.R.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20